stadscafe.nu

sep 24

Ibland när det utförs skönhetsingrepp kommer det extra resultat på köpet och det är aldrig oönskat så klart. Ett annat intressant resultat av fettransplantationen är att hudkvalitén ofta förbättras. Exempelvis blir ett ärrigt område och ett hudparti som genomgått strålbehandlig som led i en cancerbehandling, mjukare och mer följsamt. Många doktorer har genom åren rekonstruerat många kvinnobröst efter canceringrepp och upplevt de positiva effekterna av fettförflyttning som kommit i samband. Att även hudkvalitén påverkas är naturligtvis mycket glädjande och värdefullt vid fettransplantation i ansiktet, då detta ger ytterligare en möjlighet till ett yngre, fräschare intryckt. Så ibland kan en operation ge flera fina resultat samtidigt.