stadscafe.nu

mar 09

Det finns en mängd transplantasjoner som folk i vårt samhälle lägger tid och pengar för att genomföra. Vissa tycker fett är obehagligt och då kan man operera. För dessa patienter kan fettransplantation vara det perfekta alternativet. Dock måste man naturligtvis inse att det rör sig om ett mindre kirurgiskt ingrepp, med de risker och en konvalescens tid med blåmärken och svullnad, som det innebär. Hårtransplantasjon är en stor och viktig del av operationer i Norge där det utförs en stor mängd ingrepp. En del tycker det är ok medan andra tycker att ingreppen är för dyra och innebär för stora inskränkningar i sina liv i och med sjukskrivningar som följd och den långa vila många ingrepp kräver.